Jeg er certificeret og har specialisering i følgende - Coaching  for voksne
 
 - Børne/Ungecoaching


- Kognitiv adfærdsterapeut

 - Mindfulness Instruktør

Om mig

Mit navn er Henriette, og jeg er uddannet Lærer, Socialpædagog, kognitiv adfærdsterapeut, Coach, Ungecoach, Kærlighedsterapeut samt Meditation & Mindfulness Instruktør. 

Til daglig arbejder jeg som speciallærer i folkeskolen. 
Jeg har været meget privilegeret, fordi jeg, gennem mine forskellige erhverv, har opnået en bred praksiserfaring med mange forskellige typer af mennesker i forskellige livssituationer igennem efterhånden 20 år.
Jeg har arbejdet med børn og unge, som har været anbragt uden for hjemmet samt deres familier - med voksne mennesker, der er hjemløse og som har eller har haft misbrugsproblematikker - med tidligt skadede børn - med sårbare unge/voksne, der har svært ved at håndtere en tilværelse med de krav, der stilles til dem - og min interesse for at arbejde med mennesker, der ikke passer ned i samfundets endeløse kasser, har i høj grad formet mig, og gjort mig til det menneske jeg er i dag.
Med mig som coach/terapeut får du et menneske, som er anerkendende, omsorgsfuld og nærværende, og det er vigtigt for mig, at du befinder dig i en atmosfære af tryghed og fortrolighed.
Jeg har en grundlæggende tro på, at vi er i stand til at omskabe vores (livs) kriser til nye muligheder, hvor nye muligheder kan opstå og udvikle sig. Jeg tror helt grundlæggende på, at alle mennesker har potentiale for udvikling, med den rette hjælp og støtte.