om mig

Mine specialer er voksne kvinder, som er vokset op i miljøer med alkohol/stofmisbrug samt angst, stress og depressioner.
Med mig ved din side får du et menneske, som er anerkendende, omsorgsfuldt og nærværende, og det er vigtigt for mig, at du befinder dig i en atmosfære af tryghed og fortrolighed.
Derudover er det essentielt, at du hele tiden er inddraget i dine livs - ændringerne processer, så du føler, at du har dig selv med. Jeg vil udfordre dig, komme med input og give dig opgaver som skal løses og arbejdes med hjemme.

Opgaverne bliver vores arbejdsredskab, men der vil altid være plads til, at et akut opstået behov, kan ændre dagsordenen.
Jeg har arbejdet indenfor den pædagogiske verden som lærer og socialpædagog i ca. 17 år.
Her har jeg beskæftiget mig med børn, unge og voksne, som har været udsatte og udfordret på flere arenaer af deres liv. 
At være vidne til, hvad en opvækst i misbrug gør ved børn/unge, når de bliver voksne - hvor mange kvinder jeg møder i min praksis, som lider hver dag pga. deres dysfunktionelle opvækst er det, som fik mig ind på det terapeutiske spor, nemlig
 at uddanne mig til kognitiv adfærdsterapeut med specialet "voksne kvinder af misbrugere" (Mit program kaldes VKAM).
Mange af kvinderne oplever og lever med konsekvenserne, i form af angst, stress og depressioner, som ofte følger i kølvandet på en dysfunktionel opvækst. 
Jeg er underlagt tavshedspligt og alt materiale (noter mm.) vil blive destrueret efter endt forløb hos mig.
Jeg er uddannet og certificeret i:

Kognitiv adfærdsterapeut & misbrugs-coach

Socialpædagog (Bachelor) 

Kognitiv meditation -og mindfulnessinstruktør 

Folkeskole/Speciallærer (Bachelor)