Individuel Emotionsfokuseret terapiEmotionsfokuseret Terapi karakteriseres ved:
En positiv tilgang til vores følelsesliv. Grundlæggende set fortæller vores følelser os, hvad der er vigtigt for os i en given situation. Følelser fungerer som en guide til vores behov og ønsker samt vejleder os i, hvilke handlinger der vil gavne os mest. De styrer vores forbindelse til andre mennesker og vores indre vækst som individer.
Evolutionært set bidrager følelser til vores tilpasningsevne i de miljøer, vi befinder os i. EFT sigter mod at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, lære at tolerere og regulere dem, reflektere over dem og give dem mening samt transformere dem.
Det er ikke tilstrækkeligt at tilegne sig viden om følelser intellektuelt; i stedet er det nødvendigt for dig at opleve dine følelser direkte i en tryg terapisession. Her kan du erfare værdien af øget bevidsthed om følelser og en mere fleksibel regulering af dem. Emotionsfokuseret Terapi guider systematisk og individuelt til, at du bliver opmærksom på og konstruktivt anvender dine følelser. 
Gennem anvendelse af teorier om følelser, tilknytning og psykisk vækst hjælper Emotionsfokuseret Terapi (EFT) dig med at identificere, hvilke følelser, der er adaptive og skaber tillid i livet, samt hvilke følelser der er påvirket af tidligere smertefulde erindringer og derfor bliver vanskelige at adaptere i forhold til livsførelse og derfor kræver ændringerI vores sessioner bruger min empati og  forståelse og anvender erfarings -og evidensbaserede metoder for at hjælpe dig med at opnå en sund forbindelse til dine følelser, erindringer, tanker og fysiske fornemmelser, som tidligere er blevet ignoreret, frygtet eller undgået.
Ved at få adgang til adaptive følelser som sund sorg, berettiget vrede og medfølelse, bliver man i stand til at bruge disse som ressourcer til at transformere maladaptive følelser som frygt, sorg over forladthed og skam over utilstrækkelighed, som har udviklet sig på baggrund af tidligere negativ indlæring eller traumatiske oplevelser.

Hvad kan du forvente?

Uanset hvad du står overfor, kan et terapiforløb give dig den støtte og de redskaber, du har brug for, til at tackle dine udfordringer og trives i livet. Det er en investering i dit velvære og kan bidrage til en positiv forandring i din livskvalitet.

Hos mig er terapien skræddersyet til dine individuelle behov, og jeg vil arbejde sammen med dig for at identificere og arbejde med dine specifikke mål og udfordringer. Hvor mange sessioner den enkelte har behov for er meget forskelligt og afhænger af, hvilke udfordringer der er tale om. Terapien kan variere fra 3 måneder til halvandet år.

Områder, hvorpå EFT kan hjælpe dig:

Øget Selvbevidsthed: Gennem terapeutiske samtaler får du mulighed for at dykke dybt ned i dine tanker, følelser og adfærdsmønstre. Dette kan øge din selvbevidsthed og give dig indsigt i, hvordan du reagerer på forskellige livssituationer.

Bedre Emotionel Regulering: Terapi kan hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser på en sund måde. Dette inkluderer at lære at tackle stress, angst, depression eller andre følelsesmæssige udfordringer.

Forbedret Selvværd og Selvtillid: Terapi kan hjælpe dig med at opbygge et positivt selvbillede og øge din selvtillid, så du kan tackle livets udfordringer med større selvsikkerhed.

Bedre Mestringsstrategier: Terapeutiske teknikker kan give dig redskaber til at håndtere stress, konflikter og livsændringer mere effektivt.

Løsning af Konflikter og Forbedring af Relationer: Terapi kan hjælpe dig med at forbedre dine relationer ved at lære bedre kommunikation og konfliktløsningsfærdigheder.

Håndtering af Traumer og PTSD: Terapi er en effektiv metode til at bearbejde traumatiske begivenheder og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Støtte i Livskriser: Terapi kan give dig den nødvendige støtte og vejledning i perioder med livskriser, som skilsmisse, tab af en elsket, eller karriereændringer.

Personlig Vækst og Udvikling: Terapi kan hjælpe dig med at opnå personlig vækst og udvikling, så du kan realisere dit fulde potentiale og skabe et mere opfyldende liv.