Samtale og psykoterapi

Første samtale er gratis

Om mig

Jeg er en erfaren kognitiv adfærdsterapeut, life- og ungecoach samt privatpraktiserende familiekonsulent. Mine ekspertiseområder inkluderer angstlidelser, depression, posttraumatisk stresslidelse, sorg, traume og afhængighedsproblemer, skilsmisse, utroskab, vrede, negativ kommunikation i familien, isolation fra fællesskaber, lavt selvværd, introvert adfærd, grænsesøgende og risikovillig adfærd, kriminalitet, lav frustrationstærskel/vredesudbrud, begyndende misbrug, relationelle konflikter og sammenbragte familier. Jeg kan også hjælpe med personlig udvikling, selvtillid/selvværd, personlig vækst og udvikling, skolevægring, angst, sorg, skilsmisse, sociale og faglige udfordringer, mistrivsel, stress og uddannelsesvalg. 


Ydelser

Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv terapi kan bla. hjælpe dig med

Negative tankegange, Automatiske negative tanker, Kognitive adfærdsteknikker, Målsætning og planlægning, Grublerier og bekymringer, At udfordre negative tankemønstre, stress, Angst depression.

Familieterapi


Familieterapi kan bla. hjælpe med

Gruppebehandling, Empowerment af familien,
Familiemønstre, Kommunikation, Familiedynamik, Rolleforventninger,
Samspilsmønstre, Konfliktløsning.

Life coaching


Life-coaching kan bla. hjælpe med

Mål og drømme, Handlingsplaner, Selvudvikling, Personligt lederskab, Selvtillid og selvværd, Barrierer og udfordringer, Personlig vækst, Positiv psykologi.


Unge coaching


Unge-coaching kan bla. hjælpe med

Identitetsudvikling, Mål og drømme, Selvudvikling, Selvopfattelse og selvværd, Social og følelsesmæssig intelligens, Udfordringer og barrierer, Adfærdsmæssig ændring, Stress, Angst, Mentalt helbred og trivsel.