Voksne børn af misbrugere
- Betydning & mønstre

Sundhedsstyrelsen estimerer, at cirka 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

Det skønnes, at ca. 122.000 børn vokser op i en familie, hvor en eller flere har et alkoholproblem. Ca. hver tredje dansker har et familiemedlem med et alkoholproblem – enten i kernefamilien eller i den øvrige familie.
Kilde: https://www.sst.dk/da/Viden/Alkohol/Fakta-om-alkohol/Noegletal-om-alkohol

Når du møder et andet menneske, der som dig, er vokset op i et misbrugsmiljø - så genkender du adfærd og mønstre. Noget af det sværeste ved at være voksent barn af misbrugere, er skammen, vreden og mistilliden til andre mennesker. Måske genkender du nogle af nedenstående udsagn?

  • Du har ofte behov for absolut kontrol.
  • Du har nogle karakteristiske, (måske) destruktive mønstre som du har svært ved at bryde.
  • Det er ikke umuligt, men det kræver en forståelse og indsigt for at lære disse mønstre at kende og derved ændre dem.
  • Du har ofte "antennerne" ude i forhold til stemninger.
  • Du har en følelse af at "være forkert" 
  •  For at kunne bryde destruktive mønstre er det nødvendigt at arbejde med dit indre følelsesregister, og du skal lære, at agere på nye måder i dine relationer og omstændigheder.
  • Ensomhedsfølelse.
  • Skamfølelser.
  • Du lærer at være i verden med et accepterende blik.