Voksne børn af misbrugere

Når du møder et andet menneske, der som dig, er vokset op i et misbrugsmiljø - så genkender du adfærd og mønstre. Noget af det sværeste ved at være voksen barn af misbrugere, er vreden og mistilliden til andre mennesker. Du har nogle karakteristiske, destruktive mønstre som du har svært ved at bryde. Det er ikke umuligt, men det kræver en forståelse og  indsigt for at lære disse mønstre at kende og derved ændre dem. For at kunne bryde destruktive mønstre er det nødvendigt at arbejde med dit indre følelsesregister og du skal lærer at agere på nye måder i dine relationer og omstændigheder.

Kontakt mig på mail eller mobil - læg
en besked
jeg svarer samme dag.