første samtale er gratis

Første samtale hos mig er gratis og du forpligter dig ikke til noget.

Ungecoaching

ALLE ved, at de unge mennesker ikke trives - men hvorfor gør de ikke det? 
Der bliver stillet for mange krav eller for lidt krav?
Forældre, som ikke er nærværende i samværet med deres børn?
Forældre, som tøver med at tage lederrollen på sig?
For meget larm i klasselokalet?
Forældrenes skilsmisse?
Corona?
Faglig mistrivsel?
Mobberi?
Der er nok ikke et helt enkelt svar på ovenstående, men der sker noget med vores børn og unge i dette årti, som skaber bekymring hos os alle. For hvorfor er denne gruppe tilsyneladende mere sårbare end tidligere generationer?