Priser og ydelser

Første samtale er gratis

Kognitiv adfærdsterapi

Pris: 850 - 990 kr pr session af 60 eller 90 minutter

Familieterapi

Pris: 1600 kr pr session af 2 timer

Life coaching

Pris 850 kr pr session af 60 minutter

Unge coaching

Pris 850 kr pr session af 45 minutter

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der fokuserer på at identificere og ændre negative tanker og adfærdsmønstre. Denne terapiform er struktureret og målrettet og bygger på teorien om, at vores tanker, følelser og adfærd påvirker hinanden.

Der er flere centrale elementer i kognitiv adfærdsterapi. Her er nogle af dem:

 1. Kognitiv restrukturering: Det handler om at identificere og udfordre negative eller skadelige tanker, der kan bidrage til negative følelser og adfærd. Jeg hjælper min klient med at genkende tankemønstre og erstatte dem med mere realistiske og positive tanker. Dette kan hjælpe med at ændre klientens reaktioner og opfattelser af en given situation.

 2. Adfærdsaktivering: Dette fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der opretholder eller forværrer den negative tilstand. Jeg arbejder med min klient for at identificere positive aktiviteter og opgaver, der kan give glæde og tilfredsstillelse og bryde den negative cyklus.

 3. Problemløsning: Dette indebærer at hjælpe min klient med at udvikle færdigheder til at tackle og løse problemer. Jeg guider min klient gennem en struktureret tilgang til at identificere problemer, generere løsningsmuligheder, evaluere dem og implementere dem.

 4. Eksponeringsterapi: Dette anvendes primært til behandling af angstlidelser og involverer gradvis udsættelse for de situationer eller objekter, der skaber angst. Ved gradvist at øge eksponeringen og modstå undvigelsesadfærd kan min klient lære at håndtere angsten mere effektivt.

 5. Færdighedstræning: Dette fokuserer på at udvikle specifikke færdigheder og strategier, der kan hjælpe min klient med at tackle vanskelige situationer eller symptomer. Det kan omfatte kommunikationsteknikker, stresshåndtering, problemløsning, konflikthåndtering og afslapningsteknikker.

Disse er nogle af de centrale elementer i kognitiv adfærdsterapi. Jeg tilpasser tilgangen til den enkelte klient og deres specifikke behov og udfordringer. Målet er at hjælpe mine klienter med at opnå en forbedret mental sundhed og trivsel ved at ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre.

FamilieLiv

 1. Som familiekonsulent med speciale i unge og familier er mit fokus at hjælpe familier med at navigere gennem hverdagens udfordringer og konflikter.

 2. Jeg lytter aktivt til familierne, identificerer deres behov og bekymringer, og samarbejder med dem for at finde løsninger på deres udfordringer.

 3. Mine opgaver kan omfatte at hjælpe med at få strategier til at kommunikere mere effektivt, udvikle positive relationer og håndtere adfærdsmæssige problemer hos unge (12-18 år) og forældre.

 4. Jeg kan også støtte familier gennem overgangsperioder såsom skilsmisse, flytninger eller pludselig død.

 5. Som jeres familiekonsulent vil jeg besøge jer hjemme og afholde den første konsultation.

 6. Formålet med den første konsultation er at få et indblik i jeres historie og forstå jeres unges og familiens behov og udfordringer.

 7. Gennem en åben dialog vil jeg lytte til jeres historie og få en bedre forståelse af de problemstillinger, I oplever i jeres hverdag.

 8. Dette vil hjælpe mig til at kunne udarbejde en individuel plan, der tager hensyn til jeres behov og mål for forløbet.

 9. Jeg vil skabe en tryg og fortrolig atmosfære, hvor I kan føle jer hørt og forstået, og hvor vi sammen kan begynde at arbejde mod en bedre trivsel for hele familien.

 10. Formålet med forløbet er at styrke familierne og give dem de færdigheder og redskaber, de har brug for til at tackle udfordringerne og trives som familie.

Life Coaching

Der er mange temaer, som kan være relevante at arbejde med, hvis du vil opsøge en life coach. Generelt kan jeg hjælpe dig med at sætte mål og nå dem, så du kan skabe positive forandringer i dit liv. Her er nogle eksempler på temaer, som jeg kan hjælpe dig med at arbejde med:

 1. Karriereudvikling: Jeg kan hjælpe dig med at identificere dine karrieremål, udvikle en handlingsplan og navigere i din karriere for at opnå succes og tilfredsstillelse.

 2. Personlig udvikling: Jeg kan hjælpe dig med at identificere dine styrker og svagheder og arbejde med at udvikle dine personlige færdigheder og egenskaber, så du kan opnå større selvtillid og succes i livet.

 3. Stress og work-life balance: Jeg kan hjælpe dig med at reducere stress og finde en balance mellem dit arbejds- og privatliv, så du kan opnå større trivsel og tilfredshed.

 4. Selvtillid og selvværd: Jeg kan hjælpe dig med at opbygge selvtillid og selvværd, så du kan opnå større succes i livet og overvinde negative tankemønstre og begrænsende overbevisninger.

 5. Relationer: Jeg kan hjælpe dig med at forbedre dine relationer og kommunikation med andre, så du kan opnå større harmoni og tilfredshed i dine personlige og professionelle relationer.

Disse er blot nogle eksempler, og der kan være mange andre temaer, som jeg kan hjælpe dig med at arbejde med.

Unge coaching

Der er mange unge, som oplever problemer og udfordringer i deres dagligdag. Som unge coach kan jeg  hjælpe den unge med at tackle disse udfordringer. 

 1. Identitetsudvikling: Jeg kan hjælpe unge med at forstå deres identitet og udvikle deres selvværd og selvtillid.

 2. Uddannelses- og karriereplanlægning: Jeg kan hjælpe unge med at undersøge og vælge en passende uddannelse eller karrierevej og udvikle en handlingsplan for at nå deres mål.

 3. Stress og angst: Jeg kan hjælpe unge med at håndtere stress og angst i forbindelse med eksamener, sociale relationer og andre udfordringer, som kan påvirke deres velvære og trivsel.

 4. Familieproblemer: Jeg kan hjælpe unge med at håndtere og kommunikere med familien omkring problemer eller konflikter, der kan påvirke deres mentale og følelsesmæssige trivsel.

 5. Sociale relationer: Jeg kan hjælpe unge med at forbedre deres kommunikation og relationer med venner, kærester og andre mennesker i deres liv.

Disse er blot nogle eksempler, og der kan være mange andre problemer og udfordringer, som jeg kan hjælpe unge med at tackle.