NLP - Coaching for voksne

NLP er en forkortelse for "Neuro Linguistic Programming". Bogstaverne NLP refererer til dels til Neuro (det menneskelige nerve- og sansesystem), Lingvistik (de verbale og non verbale sprogprocesser i vores kommunikation) og Programming.

Det handler kort og godt om personlig udvikling og forandring.
  • I NLP arbejder vi med, hvordan følelser og tanker hænger sammen. 
  • Med et forløb hos mig, får du hjælp til at finde ind til din kerne af glæde og overskud.
  • Fokus på dine mentale kompetencer.
  • Du vil få værktøjer til at ændre din tankegang.
  • Du vil opleve, at få nye indsigter og bevidsthed om dig selv og dermed blive i stand til at træffe velovervejede valg for dig selv og din fremtid.
  •  Det kan være, at du oplever stress, ensomhed eller konflikter med mennesker i dine nære relationer.
  • Du vil gerne arbejde med at ændre  nogle vaner, som ikke er gavnlige for dig længere.
  • Du har blot brug for noget afklaring i dit liv.
  • Coaching er et stærkt redskab til at skabe personlig udvikling. 

Kontakt mig på mail eller mobil - læg en besked
jeg svarer samme dag.