Kognitiv adfærdsterapi

Nogle gange bliver tankemylderet for overvældende, i en grad, så det er tankerne, der styrer dig og ikke dig, der styrer tankerne. Kognitiv terapi er samtaleterapi, som hjælper dig med at få et dybere indblik og viden om, hvorfor dine tanker og reaktioner tager over, når du fx har angst, er vred, deprimeret mm. 

I den kognitive terapi er udgangspunktet, at vores tanker indgår i et samspil med vores adfærd, følelser og fysiske reaktioner. Vi kan gennem kognitiv terapi samtalen få indsigt i og forståelse for, hvordan tankerne påvirker os i negativ eller positiv retning. Det er når, vi påbegynder arbejdet med de tankemønstre vi har, at vi kan påvirke vores livssituation.
Vi har alle sammen mønstre med os fra hele vores levede liv, og nogle gange er det mønstre, der fylder så meget, at de er blevet uhensigtsmæssige for os. Har man, fx gennem sit liv fået af vide, at man ikke er så god til dansk grammatik (fx af sine forældre) får man dannet et kognitivt skema, som genererer automatiske tanker "jeg er ikke god til dansk grammatik, så det holder jeg mig fra" og nægter dermed nogensinde at få det lært eller hvis man som barn/ung har oplevet alvorlige livskriser som omsorgssvigt, Så kan skemaet være "jeg skal beskytte mig selv, for ingen vil mig det godt"

Kognitiv adfærdsterapi har altså fokus på din situation (hændelse) - automatiske tanker - reaktion (emotionel, adfærdsmæssig, fysiologisk)