Coaching for voksne

Vi oplever alle sammen nogle tidspunkter i vores liv, hvor vi er belastede og/eller udfordrede i en grad, at vores tilværelse bliver uoverskuelig. Det kan være, at du oplever ensomhed, konflikter med mennesker i dine nære relationer, lavt selvværd, har angstreaktioner eller du har blot brug for noget afklaring i dit liv.

Som din coach vil jeg hjælpe dig, på din vej til at finde ind til kernen af dig selv. Du vil opleve, at du bliver udfordret i dine tankemønstre og vaner – det gøres ved hjælp af kvalificerede og strukturerede spørgsmål, som er målrettet dig og de emner som du ønsker at tale om.

I coaching ser vi også på din udvikling i forhold til dit potentiale – som handler om at realisere dine mål og drømme. Nogle gange vil du opleve, at endemålet er et andet end det du selv troede.

Coaching handler også om at udfordre dig forhold til de refleksioner som du kommer frem til i vores sessioner.